Về chúng tôi

UNIT-team gồm những giảng viên, nghiên cứu viên và nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu và công ty công nghệ trong nước và quốc tế. Mục tiêu của UNIT-team là thực hiện các hoạt động đào tạo và nghiên cứu với mục đích tạo ra các giá trị ý nghĩa để góp phần nhỏ vào nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển khoa học công nghệ.